Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 31 )

wenderen der natuur meer gevraagd worden, om uit dezelve den maaker en beduurer der natuur, als alle de werkingen van deze u bekend te maaken , en de reeds aangewezene , hoe weinig er» eenvoudig ook , voor u , en allen , die de waarheid lief hebben, zoo overtuigend zijfl , als duizend, zullen wij, om tijd te winnen, liever overgaan tot het derde bew;ijs, in het

VIERDE HOOFDSTUK,

Uit eene befchouwing van het Fuut.

In de natuur, zegt de Heer St air, is 'er voorde zinnen niets openbaarer, en mets minder verftaanbaar, dan het vuur. Wat vuur is , zien wij, maar waann eigenlijk het wezen van het vuur beftaat, is zeer moeielijk te bepaalen. Doch, wat het vuur in zich zelyenopk weezen mooge, gij kunt, zonder met de hier uver verfchülen^ de gedachten der natuurkundigen, u te bemoeijer., uit de eenvoudigfte belchouwirg van hetzelve , voor Gods bedaan , genoegzaame be-

zaaken of vuur verborgen, of ten minden een. rondere bekwaamheid is, omvuur te jatten, tebcwaaren en untebreiden. — Dit ziet.mep allerduidelijkst, bij voorbeeld, m haat,datoolc alleen door geweldig wxnven^Jggft* eindelijk in brand vliegt — Dat ffjgde^ne^ pen of vuur in zich, of deipd eljM^bbeg van vuur voordtebrengen, taehoeve & U. zeker niét te zeg&eiu dewijl waarfchiraeh}k hei gebruü> C 3

Sluiten