Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 33 )

floten , of 'er is in dezen eene wondere gefteldheid, om het te ontvangen of voordcebrengen — In zijne werkinge doet het wonderen , en zou, zo 'er aan tien menscli geene middelen ter beteugeling van desztlfs kracht gegeeven waren,, onverwinnelijkzijn ,en de ganfche aarde reeds voor lang verflonden hebben. r»

Dit alles wel bedenkende hebt gij, wanneer 'er u ontmoeten , die zeggen durven , dat de natuur, zonderden invloed van een almachtig, alwijs en albeftuurend Opperwezen, het vuur heeft voordgebragt, heftendig onderhoudt, en werken doet, hen maar eenvoudig aftevraagen : of de natuur dan, zonder wijsheid, zonder overleg dit alles, door het blind geval alleen, heeft kunnen uitvoeren, en de gevolgen hier van nog beltendig, zonder de beitquring van een verftandigWezen,in werking blijven , ja vernietigd zijnde op een nieuw in werking kan doen komen ?

't Is waar , een mensch kan wel uit veele zaaken vuur doen voordkomen , in zommige opwekken, en aan andere toebrengen, maar het is den grootften kunftenaar zelfs onmogelijk, om een wezenlijk vuur, daar het op geene wijze is, te maaken.

Andere uitvlogten, die zij hier zoeken mogten, zouden u ook op het krachtigst overtuigen , dat zij verlegen zijn: dat de werking du- natuur ook hier in hen befchaamt, en elk voor Gods beftaan een bewijs oplevert, dat voor de boosheid onverwinnelijk is. <*

Laat ons nu, om van het vuur der zon, dat mede voor ons allen aUcrnodigst en nuttigst is., $ok iets te zeggen, hier nog maar aanmerken*

C 4

Sluiten