Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 48 )

bijna dagelijks wat nieuws uitvinden , zou 't dan ook niec kunnen '.veezen, dat 'er een van hen het middel hadt uitgevonden, om zoo te tellen, dat tweemaal twee, maar drie is ? nccn:ikzoude in mijne eenvoudigheid van zulk eenen geleerden zeggen , dat hij een waanwijze gek was, kortom ik blijf 'er bij: tweemaal twee is vier! die was, dit is, en zal altijd waarheid zijn; en te zeggen, dat tweemaal twee maar drie is, was is, en zal altijd een lompe leugen weezen : wa it hierin kan niets veranderen , en alles , waarin niet verandert, was, is, en blijft altijd waarheid of leugen!

Gij (lelt dan, dat dc waarheid altijd dezelfde is ? daar zal geioove ik, geen mensch aan twijfelen ! maar wat is dan dc waarheid ? dat weet ik zoo net niet te noemen ; doch ik zou zeggen, dat dit de waarheid van een zaak is , als, het geen 'er van gezegd wordt, met dezelve overeenkomt.— Js die overeenkomst dan dc waarheid? ja ! wel kan dar. niet veranderd worden ? neen! wie heeft dit zoo vasrgefteid? dit is uit de natuur der zaaken zelve! was 'er dan al waarheid zoo haast 'er iets was? zeker! wel dan is de waarheid eeuwig: want 'er heeft zeker van alle eeuwigheid iets geweest, of 'er zoude in eeuwigheid niets geworden zijn. 't Loopt wat te hoog dunkt mij! 't doet niet: uit het denkbeeld, dat gij van waarheid en leugen hebt, weet gij, dat alJes, wat met een zaak overeenkomt, waarheid en wat 'er niet mede overeenkomt, leugen is, ©iet waar? ja, dat weetik; en zelfs, dat dit altijd zoo geweest is! toont u dan de reden uit het denkbeeld van waarheid en leugen niet, dat 'er van alle eeuwigheid, iets geweest moet zijn, waar uit deze onveranderlijke eigenfehap

Sluiten