Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 9t )

heid van dartele fpotters, Fijnen genaamd worden» leeven zeker niet verdrietig; — zoo dit waar is, zegt gij, zouden wij aan het woord Fijnen , ons zooveel niet ftodren,:—— Dat dit zoo is, zegt gij, zal ik zónder moeite u bewijzen s die volgens de regels van den waaren Godsdienst waarlijk Godsdienftig leeven , neemen op zijn tijd den Godsdienst waar: eeren God dagelijks,ten minden doen eenige korte gebeden: trachten, zoo veel zij kunnen, zonder gemaaktheden, in alle? God voor oogen te houden, en wegens God, hun evenmensch zoo wel als hun zeiven goed te döeri.

Hier door vermijden zij alle buitenfpoorighedën, zijn gehoorzaam aan hunne wettige Overheid, eerbiedig voor hun, die meerder zijn, vriendelijk tot huns gelijken, en naar hun vermogen, behulpzaam voor den behoeftigen! —- Wat dunkc

u, is zulk een leven verdrietig? ■ wel neen s

maar de boog, zegt men, kan ook altijd niet gefpannen (laan: wij moeten den geheeleq week werken, en dan, bij voorbeeld des zondags..... En wat des zondags dan ? den Godsdienst bij woonen, zult gij zeggen? — wel is dan het behoorlijk bijwoonen van den Godsdienst, verdrietig voor een Christen ? is 'er daarenboven , na het behoorlijk bijwoonen van den Godsdienst, tot rusten, tot eene eerlijke uitfpanning, ert onzondig vermaak op den zondag, nog geen tijd genoeg? —~ of moet men het leven verdrietig noemen, als die dag, in geene fchandelijke luiheid, of in kroegen en herbergen; of, met dobbelen , fpeelen, dronkenfehap, kwaadfpreckeh van zijn evenmensch,' óf het bedrijven van andere zonden , wordt dóór-

gebragt? leeven zulken vrolijk, die zich

óp den zondag, naar ziel en ligchaam ongelukkig

G

Sluiten