Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( Ö2 )

maaken, en dikwils, om de verkwisting op dieft eenen dag gepleegd, den geheelen week met

vrouw en kinderen gebrek lijden? neen,

zegt gij", als mende zaak wel bedenkt, is zeker een Godsdienltig leven beter! bedenkt ze dan zo als 'tuw pligt is.—— Verfoeit de zoutelooze fpotternij der Godsdienst haaters, zoo wel, als de dwaas • en boosheid der dweepers en fchijn • heiligen! betracht een waarlijk Godsdienltig leven, en de ondervinding zal u overtuigen, dat het uw leven niet verdrietig; maar in tegendeel, gelukkig maaken zal!

Intusfchen moet gij ouders, die kinderen hebt, ook wel in acht neemen, het geene ik nu zal zeggen, in het

DERDE HOOFDSTUK,

Over de Godsdienlb'ge opvoeding der kinderen.

God, weeten wij, is alleen de Heer, de fchepper, onderhouder en beftuurer van alles. —— 'Er gefchiedt niets, en 'er kan zelfs niers gefchieden zonder hem. Óm God behoorlijk te kennen en te dienen, moet hij zelf in ons het willen werken. Het waarlijk Godsdienftig zijn, moeten wij door God hebben: dewijl we uit ons zeiven , als uit ons zeiven , niets vermogen. Doch met dit alles heeft het God behaagt den menfch , een foort van beftuuring, mede te deelen : dus zijn de Magten, die dt overheid hebben, Gods dienaars

Sluiten