Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 1*9)

i> eri als waereldburger, aan te wijzen, wat „ hij weeten en betrachten moet, een deel

hunner gaaven en goederen, door u genadig „ hen verleend, onder nederige afbidding van 4, uwen zegen, met vlijt belleden! — mogett „ wij, op de verhooring onzer gebeden, en s, eenen goeden uitflag hunner poogingen hoo„ pen, ó ja: nooit is iemand, die op u ver-

trouwde, befchaamd, geworden! ach het

„ gefchiede dan, op dat ter uwer eere, het al-

gemeen nut bevorderd worde. Wij al-

„ len door Jezus uwen Zoon, in de kennisfe en „ betrachting der zaligheid aangewasfen, geluk-

kig leeven, zalig fterven, en eeuwig in u te „ aanfchouwen, te genieten en te beminnen, „ ons verheugen! Amen!

Niemand zoeke zijn eigen, maar elk eens anders voordeel... Gelijk ik ook in alles tracht te behaagen; niet zoekende het geen mij, maar het geene voor veelen nut is, of dat zij behouden worden. ——

PAtJtus» i Korinthen X.vs. 24.en33.

Sluiten