Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 128 )

met opzet, zekere bijzondere middelen zal geDrenkt hebben, om de openbaaringe van zijnen wil een verdere tot zaligheid noodige kundigheden, als eene Godlijke openbaaring, van de menfchen te doen erkennen en aanneemen; hier toe konde hij zeer gefchiktlijk zulke werken doen verrigten bij de verkondiging dier leere, welke klaarlijk bleeken, dat door geene mindere, dan eene Godlijke kragt verriet konden worden; en daar zelfs de eenvouwigfte menfchen voor dit foorc van bewijzen vatbaar zijn, 19 het zeer te denken, dat God zich, bij de openbaaring van Zijnen wil, daar van zal bediend hebben.

wJÏ S°Dde °r°b toc dit ze,fde einde, de harten der menfchen zelve beweegen, om, on zulke en andere gronden, die openbaaring voor Godlijk te erkennen en aan te neemen, en zmks met die vaardige onderwerpinge ia 70 groot een aantal, zo tegen alle natuurlijke verwagtinge aan, doen, dat even daarin de begunftiging Zijner Voorzienigheid voor zulk eene openbaaringe zigtbaar doorblonk.

Daar en boven konde Hij, om op den duur het gezag Zijner openbaaringe te handhaven, in dezelve zulke dingen laaten voorzeggen! welke niemand dan Hij, te vooren weeten konde en die dus bij de uitkomst bleeken waarlijk van den Waaragtigen en Alweetenden geopenbaard te moeten zijn; en deeze

ï^hS'rt-i™ bewijzen «eÜeId hebbe°.

voor het Godhjk gezag der leeringen, welkê met die voorzeggingen verbonden en door de voorzeggers verder geopenbaard wierden.

Jundelijk, dewijl hec van de hoogfte wiis. feeid te wagtea js, dat zij met den minften

Sluiten