Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 172 )

haar als eene listige vrouw, die z'ch het vermogen verkreegeq hadt, om te fpreeken, zonder haare lippen te beweegen, en tevens een geluid te maaken om de aanweezenden te verleiden , ajs of de ftem niet uit haar, maar uit tenen anderen hoek kwame, geJijk men veele mentenen gehad heeft, en nog fommigen heelt, die dit kunSrje verdaan* dit wijf gaf voor, eenen man ux de aarde te zien opkomen , wien Saul niet zag, en dien zij befchreef, als of het Samuël ware; daarop fprak zij de woorekn, Welke Samuel vervolgens tot antwoord aan Saul fcheen te geeven, door ha»r reeds gemelde vermogen;, alleen is hier bedenkelijk dat haare vooiz 'ug:ng, aan Saul juist vervuld is; maar z;j wilde Saul betaald zetten, dit hij alle Waarzeggers en Duivelskunftenaais "ut Israël verbannen hadt; zij zag dat Saul geen moed hadt, en geheel bezweek ; zij w st dat David Koning worden moest in Israë', en dat de oorlogende volkeren het in den krijg altijd meest aanlagen op de Vorsten en Hoofden des volks; waaruitgemaklijkte ontvouwen is, hóe deeze vrouw juist die woorden in den mond van den gewaanden Samuël lag.

Over Deut. XIII. 1 , 2.

Evenwel, fchijnt het, zal iemand misfehien denken, dat men uit. Deut. XIII 1, 2. beflaittn moet, dat valfche Leeraars ook wonderen doen kunnen ; dan deeze plaats is cemaklijk op te helderen uit het gedrag 't welk de Spaanfche Ykotvoogd Coluubus, bij zijne tweede aankomst in America hieldt; hij hadt dsar eenigen tijd met zijn volk onder de w.kcn. d:e zich zconen vsu de Zon noem-

Sluiten