Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

V IJ F D E HOOFDDEEL.

Vrindfchap met God van *s menfchen zijde; of overweegingen, hoe dezelve door hen 'moet beoefend en aangekweekt worden. Zij trachten hunne kennis van God te vermeerderen. .... 242

ZESDE HOOFDDEEL.

Vervolg van dit onderwerp: Zij verkiezen God tot hun hoog/Ie goed, en leeven in Godvrugtige verkeering met Hem. . . 053

ZEEVENDE HOOFDDEEL.

Vervolg van dit onderwerp: Zij tragien God welb&hagelijk te ■ dienen, door in de eerfle plaats hun eigen volmaaktheid en geluk te zoeken. , . . o(j»

AGTSTE HOOFDDEEL.

Vervolg van dit onderwerp: Zij tragten God welbchagelijk te dienen, door de volmaaktheid en het geluk hunner medefchepfelen, zo veel in hun vermogen is, te bevorderen. . . . 273

NEGENDE HOOFDDEEL.

Heilrijke gevolgen dezer vrindfchap, voor de menfchen in dit en in het toekomend leeven. . ... 281

Sluiten