Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

JDi opvoeding der Jeugd is zeeker eene zeer gewigtige taak, weikers goede ofhvaade behartiging niet zelden het lot van een geheel ge/lacht beflist, en het was deze reden , welbede Maatfchappij bewoog, om deswegens eene Prijsvraag

Uit te fchrijven: Zij hadt ook het flree-

lend genoegen , om aan twee heurer waardige Medeleden voor de beantwoording van dezelve het Eermetaal te kunnen toewijzen.

Zij hieldt in de beoordeeling der Verhandelin. gen, naauwkeurig het oog gevestigd, op het waare doel heurer poogingen. naamlijk, om op de eenvouwigjle en meest onderhoudende wijze. dent fchoon lageren, echter hoogst nuttigen Burgerkring die waarheeden te leeren, welke grootdeels door de kostbaarheid der werken, of een te wijsgeerigen en geleerden jlijl, voor dezelve verborgen blijven. Mag de goedkeuring der Natie heure poogingen bekroonen, zij zal zich billijk

beloond achten; ■ terwijl zij alle braave

cn meêr gegoede Nederlanderen aanmoedigt, * a

Sluiten