Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 298 )

die haar bloed aan de jongen tot voedzel geeft? doch dat is een fprookjen ; maar gij ziet daaglijks wat c,e Ooievaar voor haare jongen over heeft, wat is dat beest druk in de weer , oiii van wijd en zijd eeten te zoeken ? dan weder om de jongen te leeren vliegen ! wel ik moet zeggen dat beest is onvermoeid en geduldig, 0121 van zijne kinderen zo veel goeds te maken, als hij 'er maai van maken kan.

En mijn vrind! zo doen alle beesten, kent gij 'er wel één, die dat niet doet?

$. 2.

Wel wat zou het eene fchande voor ons menfchen zijn, als de beesten, als onze hond en kat zelfs , meer liefde voor hunne jongen hadden , dan wij voor onze kinderen ! _ Grooter liefde zegt gij, wel dat geloof ik, ik zou niet willen weten, dan een beest meer liefde voor zijne kinderen hadt, het is immers maar een beest, een redenloos beest, en ik ben een mensch. .

_ Wel nu, als dat eene fchande wezen zou, dat gij, die een mensch zijt, minder liefde voor uwe aframmelingen hadt, dan de beesten, dan zou het ook fchande zijn, dat gij minder liefde toondet.

Gij wilt zeggen, dan moet ik hen nog veel trouwer befcherrnen en verzorgen, dan de beesten doen; wel dat doe ik ook: wat Ouder, die maar een weinig ordentelijk is, behoeft daartoe vermaand te worden?

Ik wenschte wel, mijn waarde vrind! dat het waarlijk zo met de Ouders gefield ware, van geen raad nodig te hebben, om meer liefde

Sluiten