Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 299 )

te bezitten, of te toonen , dan men bijredenlooze dieren vindt.

§• 3-

Gij zegt wel, nu, nacht en dag is mijne vrouw met de kinderen in de weer, en ik die Vader ben, winne zuur de kost, voor allen.

Wel win de kost, win zelf een ftuivertjen over, word rijk, en maak het uwe kinderen ook; leer hun een goed ambacht, of maak Advocaaten, Dominees, of wat het wezen mag, vau uwe jongens, en laten uwe meisjens zelfs groote Mevrouwen worden.

Dan brengt gij het al vér, niet waar? maar vergeet die vijanden niet, daar ik in de eerfte drangreden van gefproken hebbe; zij zijn de roofvogels , die ondeugenden, door welken uwe kinderen ongelukkig worden, dat is op het fchavot kunnen komen, en tijdelijk zo wel als eeuwig heilloos kunnen .worden.

Wilt gij nu beter dan de beesten zijn, in uwe liefde, dan moet gij hen tegen die ondeugenden befchermen, dan moet gij hunne ziel, als die van redenlijke menfchen, met goede gedachten voeden; gelijk de dieren de lighaamen van hunne jongen fpijzigen; dan moet gij uwe kinderen als redenlijke menfchen opbrengen, door hun zo verftandig en godvruchtig te maken als in uw vermogen is; hen zo goed maken, als gij zult kunnen; en dan doet gij nog niet meer, als wij gezien nebben, dat de üoijevaar en andere beesten doen.

Ikdenkt een, wat 'er van hun worden kan, als gij hun een groot geld nalaat, maar hen ook ondeugend laat; zullen zij dan niet te flegter

Sluiten