Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C307 )

Ja, zegtgij, dat is wel duidelijk; maar daar ligt echter nog zo wat in, dat mij duister is; — Kinderen zijn wel goederen , maar evenwel geheel andere goederen, dan geld en landerijen ; of wat het weezen mag: men kan ook met zijne kinderen niet leeven , als met geld, men

kan ze niet verkwisten ik weet mij

haast niet uittedrukken: dat behoeft niet

eens te zijn , lieve vrienden ! ik weet wel wat gij zeggen wilt, en ik heb ook wel voorzien, dat gij zo fpreeken zoudt; — maar, kom aan, met een enkel woord zullen wij dit nu kunnen afdoen.

$• 3-

Het is niet met kinderen , als met geld, vee, land, of welke bezittingen het ook weezen mogen , die dingen kan men verteeren, kwalijk belteeden , en wat wij ftraks al meer zagen. — dit is zo, die woorden nu verteemi, doorbren~ gen, kwalijk befieeden, weet gij op het geen men met zijne kinderen doen kan, niet toetepafsen, dit brengt u wat in verwarring, niet waar ?

Dit doet mij geen wonder, want men ziet dat daaglijks, zelfs onder de geleerden, dat zij over woorden hairkloven, en om woorden geheele zaaken verre weg gooijen, of ook aanneemen.

Laten wij dit mijden! en daarom vraag ik ti maar eenvoudig af, als men zegt,niemand verteert of verkwist zijn goed, of men dan wel iets anders meent dan dit: die perfoon maakt een zeker misbruik van het zelve, hij befteedt liet niet zo, of tot dat einde als hij moest? X a

Sluiten