Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 313 )

Nu , dan ziet gij, dat al wat eerlijk lieeten kan, ons dringt om toch de kinderen niet kwalijk, dat is verftandig en godvruchtig, op te voeden,

Befluit van dit Hoofddeel. §• ?•

Ik had gedacht nog meer te fchrijven over die drangredenen, doch d.n zou ik te wijdloopig worden, en ik weet ook, dat gij, ongeleerde menfchen, niet lang aan één leezen kunt, om die reden heb ik ook elke hooldzaak nog afgedeeld in kleine ftukjens, daar ik i, s , 3 en zo voords boven gezet hebbe, dan kunt gij bij elke nieuwe nummer ophouden, of uwe gedachten weêr wat verzamelen, of het geleezcne nog eens op uw gemak overleezen.

Laat ons dan, ten befluite van dit hoofddeel, dit en het voorige nog eens doorlopen, met een enkel woord.

Eerst hebbe ik u gezogt te toonen, in de Inleiding nameniijk, dat de maatfchappij, waar van dit boekjen komt, het zo goed voor heeft met zulke gemeene menfchen, als gij ongeleerde en burger lieden.

Toen heb ik gezegd, dat dit boekjen zelve voor 11 de nuttigde ennoodigfte dingen bevat, om dat gii daar in, van deeze geleerde Maatfchappij den raad krijgt, hoe gij uwe kinderen moet opvoeden en waarom zodanig ?

Daar naa hebbe ik u opgegeevenuit de vraag, over die opvoeding, welke in dit boekjen behandeld wordt, dat ik drie aller gewigtigfte dingen in dit boekjen behandeld hebbe.

En eindelik, om dat de Maatfchappij eers?

x 5

Sluiten