Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 337 *)

6ienst voor den Hemel vet Handig en godvruchtig zoekt op te leiden.

Verbaasd, wat is dit 4de Nummer groot gc~ worden! het volgende hope ik, zal korter zijn»

§ 5-

Dit zal zijn, over de opvoeding tot nuttige Ie* den voor den Burgerftaat op aarde, hoort mij we* der en zwijgt, zo gij niets wezenlijks te vraa-» gen, of te zeggen hebt.

De Burger/iaat is te zeggen , de verbintenis* die de menfchen , ah> inwooners of leden van een land, en nog nader van een Stad of Dorp, op eikanderen hebben.

Die geen nu is nuttig daarin, die al wat hij in dien burgerftaat is, aanwendt, om denzelven gelukkig te maken.

Dus heeft hij, dan in zo verre dit van zijne keuze afhangt, zulk een plaats, zulk eert rang of ftaat in dien Burgerftaat, waarin hij meest nuttig kan weezen.

In dien (tand zijnde, onderzoekt hij, wat nut nan dien fiaatj door hem kan worden toegebragt worden.

Hij ziet dat een ander ook zijn ftand heeft, waarin hij nuttig dient te weezen, dus laat hij dien, in zijnen (tand, ook totdat einde werken, en is hem behulpzaam daarin, zo veel, en op wat wi ze hij ook kan.

In zijn eigen ftand, wegens zin eigen pligt wel onderrigt zijnde, ijvert hij ook om door andere ongedwongen, zig te kwijten, zo verre! hij kan , en daar hem anderen daar in hulpe willen bieden, is hij daar niec tegen, maar ont* vangt die mee dankzegging.

Z

Sluiten