Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 345 )

Dat hope ik, dat u blijken zal, uit het der? de Hoofddeel, het geen de middelen tot zoeene opvoeding zal behelzen.

Gij maakt mij nieuwsgierig, zegt gij, zo ik meen te hooren, o! dat verblijdt mij.

Doch begin dat nieuwe Hoofdftuk niet, zonder nog eens hartelijk tot God te hebben gebeden.

- Wat hier bij past te bidden, zult gij zelf

wel weten: het is onder anderen dat God

u zeiven zo verftandig en deugdzaam wil doen zijn, dat gij deze hoedanigheeden ook gaarne in uwe kinderen wilt brengen — dat Hij u duidlijk doe begrijpen, onthouden en toeftemmen, alie dingen die tot zulk eene opvoeding behooren, door welke kinderen zo opgeleid worden — dat Hij u den lust en verdere hulpe geeve, om alle nodige dingen daar tocwerkltellig te maken maar ik wil u niets meer zeggen, van het geen gij hier bij te bidden hebt, als gij de zaaken wel ingedacht hebt, zult gij dingen genoeg te bidden vinden.

DERDE HOOFDSTUK.

De beste middelen^, die de Ouders tot zo eene opvoeding hebben in het werk te fielten.

aarde ouders, nu kom ik tot het laatfte ftuk, en dat is wel het zwaarfte, en daar onbedenkelijk veel van gezegd kan wqrden, zo, veel, dat ik mij haast niet weet in te binden. Z 5

Sluiten