Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3Sï )

S- 4-

Om dat flechte voorbeelden zo veel kwaad doen, en goede integendeel zo veel goeds, daarom geeve ik u dit tot een vierden raad.

Te weeten, vertelt uwe kinderen veele voorbeelden van braave kinderen, en volwasfen menfchen, die juist zo waren, als gij door uwe verftandige en godvruchtige opvoeding, uwe kinderen zoekt te doen zijn; als dat met beleid gefchiedt, zult gij den weetlust uwer kinderen daar door opwekken; huu een nuttig tijdverdrijf geven; want kinderen die gaarne naüapen, om het zo eens te noemen, wat zij zien of hooren, zullen door die vertellingen als zij regt treffend gedaan worden, boven dien aangehitst worden, om ook zo braaf te zijn , als die menfchen waren, van welken gij verteld hebt.

Vertelt ook, doch met voorzichtigheid, van kwaade kindereu en flechte menfchen; met voorzichtigheid zegge ik; want zommige kwaade daaden moeten de kinderen niet weeteu.

Daar zijn reeds mooije boekjens met vertellingen voor kinderen in druk , ik zou u daar meer van zeggen, maar onze Maatfchappij, heeft zo ik meene, het voorneemen , althans 'er is van gefprooken, om zulke verhaalen in drukte geven; koopt die zo ras als zij uitkomen.

Het is niet te zeggen, hoe veel goeds goede voorbeelden doen kunnen, laatst zag ik eens een prent, verbeeldende dat een vader overluid badt,ó die man werdt zo hartelijk en ootmoedig afgebeeld ! maar zes of zeven kinderen ftonden daar ook bij, zo lief en eerbiedig, dat ik het u niet zeggen kan; ondertusfchen dagt

Sluiten