Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 375 )

dezen bedenken ; ziet het goede voorbeelden , hoort het goede en buaamelijke gefprekken, het zal dezen na doen, en overweegen; maar doet zich hier van niet voor uw kind op, dan zal het met ziel en lighaam moeten aanvatten, het gene hem de waereld aanbiedt, en geene maat of regel kennende, zal htt alleen zijne driften, toomeloos hollende, involgen: zijii daar en boven de werkzaamheeden, voorbeelden en gefprekken, die uw kind voorkomen, flegt, de natuurlijke aandrift tot werken, zal niets dan flegtigheedea ten voorwerp hebben En misfchien is u het fpreekwoord bekend, het ..arden vat zal lang den reuk behouden, waar mede het, nieuw zijnde, eerst is doortrokken, het wil zeagen , dat de beginfels, waar mede de gemoederen der kinderen eerst doordrongen worden, niet ligt weder uit dezelve worden gewischt: het geeft aan den Godsdienst, de deugd, en goede zeden, zeer groot voordeel, als derzelver zaaden, in eenen nieuwen zagten grond geftrooid woruen, en doet gij dit niet, Ouders, Voogden, Opzieners der jeugd , de vijand kan niet naalaten daar onkruid te zaaijen; want uw kind kan niet werkeloos, niet ledig van gedachten, en dus van beginfelen zijn. En gelijk op eenen akker, het geen eerst voordkomt, doorgaands het lastere verltikt, zo zullen de cersigezaaide goede beginfels, al veel de kwaade van hunne willigheid berooven.

De driften ingefchapen; de reden flegts een vermogen, H welk ontwikkeld moet worden. Onze kinderen komen ter waereld, zonder 13 b 4

Sluiten