Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 383 )

zien van een groot deel kinderlijke prullen; maar wat zwaarigheid? die in een huis komt waar kinderen zün, moet dit met genoegen zien , anders is hij ongevoelig of zot, en aan zulke lieden hebt gij u immers niet te ftooren: echter kan het niet dan zeer nuttig zijn, dat gij ook eens tusfchen beiden uw oog laat vallen op de behandeling van het fpeelgoed; want een kind kan de netheid, zindelijkheid, welvoegelijkheid en huishoudelijkheid, niet te vroeg leeren.

§. ïo.

Den /anderen gelijke liefde toedraagett»

Ouders behooren alle hunne kinderen dezelfde liefde toe te draagen, en daar van aan allen dezelfde bewijzen te toonen, zonder der, een voor den anderen te trekken : hoe door het tegendeel haat en nijd veroorzaakt worden , weeten wij van Jofeph en zijne boederen, Gen : 37 : 3, 4, en hoe het met Ezau en zijnen Vader Ifaac gegaan is, uit Gen. 27, evenwel mag men wel eenige bewijzen geeven, datmen dat kind meest acht, 't welk zijn pligt doet en vlijtigst is, en daar door anderen tot naavolgingvan hetzelve aanzetten. Aan de oudften moeten zelfs geene voorrechten gegeeven worden, waar door de jongeren met reden kunnen denken, benaadeeld te worden; want zo worden deze ncêrflagtig, en genen heerschzuchtig.

Sluiten