Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 39a )

en gehoorzaam zijn; dat kloekmoedigen niet zeiden meededoogend, vreesachtigen wreed zijn, alle deze dingen en het geen verder in de geaartheid der kinderen is op te merken ; moeten onze handelingen omtrent dezelve beltuuren; en deswegen alle bijzondere regels op te geeven, zoude eene onmogelijkheid zijn, al wilde ik ook een zeer dik boek lchrijven , uwe eigen ondervinding , en de overdenking van het geen nuttig en fchadelijk aan de deugdzaamheid, gehoorzaamheid, aandagt, en verdere vermogens van uw kind zijn kan , moet u , hier omtrent, aan de hand geeven , boe gij te werk moet gaan. Gij kunt hier omtrent veel leeren , als gij opmerkt , waar uw kind zich meest aangedaan over toont , welke fpelen, genietingen, en uitfpanningen , het liefst verkiest; bij welk gezelfchap het liefst is , van welke menfchen, bezigheeden, en zaaken het aller afkcerigst is , waar het

de meefte begeerten en verlangen naar •

de meefte vreeze voor — en de meefte blijdfchap en droefheid over = toont. De regels dan , welke ik hier voorfchrijve , zijn in 't algemeen van dienst; maar kunnen echter hier of daar wel aan eenige uitzonderingen onderworpen zijn, wegens deze verfchdlende geaartheid der voorwerpen.

S- -5."

Niet tegen het vertrouwen omtrent meejlers enz, handelen.

Spreek van hun , aan welkers onderwijs, en beduur gij uw kind hebt toevertrouwd , of

Sluiten