Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 395 )

DERDE HOOFDSTUK.

Over het toelaat en en toegeeven, tegengaan en weigeren»,

S- 20.

Tegengaan kost weinig moeite , als uw gezag gehandhaafd is.

Xndien gij uw kind, van zijne_ eerfte kinds* heid af, uw gezag hebt leeren eerbiedigen, door het van den beginne af, zo ras het eenig bezef verkrijgt, in zijne kwaade hartstogteu tegen te gaan , aan het zelve uwe meerderheid te doen gevoelen , en het gene gij wilt , altijd te doen gehoorzamen , zal het u meest al weinig kosten , in uw kind tegen te gaan , wat gij wilt, behalven dat gene, 't welk aan de menfchelijke natuur, en aan de kindsheid, onaffcheidelijk eigen is.

§. ai.

Werkzaamheid moet geduld worden.

Het kan niet anders, of uw kind is geduurig ergens mede bezig, indien 'er anders ooit iets goeds van te wagten is , en het is woelig , als het gezond is, gij moet het hier in toegéeven , zo ver met de verfchuldigde eerbied voor de genen daar het bij is , beltaan Jian; als gij verbiedt 't geen uw kind niet

Sluiten