Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hardnekkigheid, Haijïarrigheid.

Hardnekkigheid of halftarrigheid tegen uwe bevelen,moet niet in uw kind geduld worden; als gij het van de wieg af uw gezag leert eerbiedigen, als gij niet kijft, maar altijd uwe bevelen doet gehoorzaamen, zonder daar van af te zien, zal uw kind niet halftarrig worden, of het ten minden niet blijven; hoe meent gij moet men dit verfchijnfel verklaaren , dat vreemde oogen best dwingen ? zie hier den fleutel: de ouders zijn niet genoeg op hunne hoede, om van de wieg af hun gezag te bewaaren, en vreemden hebben en bewaaren dat, zo ras zij een kind onder hun opzicht krijgen ; halftarrigheid is misfchien het eenige geval, waarin gij tot gebruik van de roede moet overgaan, en 'er dan niet uitfcheiden met liaan , eer men het kind tot gehoorzaamheid geboogen heeft, of uw gezag 'isvoor altoosvziloostn: echter heiinnere ik mij hier een geval, waarin men niets met (lagen winnen konde, en men ten laatften zijnen toevlugt neemen moest, om het kind optefluiten , met bedreiging, dat men gezaamlijk zoude vertrekken (gelijk men daadelijk dien dag een reis in den zin hadt, 't welk het kind wist) en het kind maar van honger laaten fterven; deze bedreiging was een gevaarlijk uiterfte; maar overwon gelukkig de halftarrigheid van het kind: misfchien is dan het beste middel nog, het kind door opfluiten, of een blok aan Jt been, of ook door honger te buigen, misfchien is een blok nog het beste, om dat het van vrijheid berooft, lchandelijk en lastig is, daar

Sluiten