Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 414 ) §• 47-

Fee! en dikwijls eeten.

Daar ik hier van eeten fprak, wil ik, in 't voorbij gaan, zeggen, dat veel en geduurig eeten, in gezonde kinderen niet moet geduld worden, wijl het eene kwaade gewoonte geeft, ongezond is, en het kind overgeeft aan eene llavernij; en dat men dus het kind niet aan fnoepen, maar aan goede gezonde fpijzen op het maal gewennen moet, en vooriil niet aan lekkers,'t welk meest al fchadelijk wordt voor de gezondheid, en kostbaar is : gebeurt het eens" tegen alle uwe opmerking, dat uw kind te veel gegeeten heeft, en daar van ongemak gevoelt, laat niet naa, hem de oorzaak daar van onder het oog te brengen, om hem vervolgends maatiger te doen zijn.

$. 4».

Lustloosheid^ Fadzigheid.

Eene voornaame reden, om veel eeten tegen te gaan, is ook, dat zulke kinderen en menfchen doorgaands lusteloos, vadfig worden ; cn niet gemakkelijk werken of leeren. Edoch fommige kinderen zijn vadfig van natuur, en brengen hunnen tijd liefst lusteloos en als droomers door; zelfs als men hun veroorlooft te fpeelen , toonen zij geen ander oogmerk te hebben, dan op hun gemak te blijven, zo wat te droomen en luiheid te voldoen; evenwel om .dit in fpeeltijd optemerken, moet gij u gelastten, als of gij 'er geen acht op floegt, hoe hij

Sluiten