Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 435 ) §. 76.

'** Nuttige niet tot Prof gebruiken.

Men moet het kind nooit iets tot ftraf opleggen of bedreigen, met het geen men nuttig voor het zelve acht, als dat het dan naaijen, breijen, leezen, fchrijven, vroeg naar bed, enz. moet; dat het dan gewasfchen, gekamd , verfchoond zal worden, enz. alles, wat men nuttig acht voor het kind, moet aan het zelve zo aangenaam gemaakt worden, als mogelijk is, ja liever als eene belooning worden voorgefteld.

§• 77-

Bedaard zijn als uw kind zich in gevaar bevindt»

Als uw kind zich op een gevaarlijke plaats , of in eenige gevaarlijke omftandigheid gefteld heeft, moet gij u zeer bedaard houden, niet fchreeuwen, niet bedreigen, op dat gij door uw kind te ontftellen, het gevaar niet grooter maakt: een goede moeder zag heur kind van twee jaaren boven op eenen hoogen ladder ftaan, zij vleide heur kindjen, verzogt het zeer vriendelijk beneden te komen, en alles liep wel af, op eene diergelijke wijze, en met een gelijk uitwerkfel, handelde een Vader, die zijnen zoon op den ringmuur van eenen toren zag loopen: hadden zij gefchreeuwd en gedreigd, het ongeluk was onvermijdelijk geweest; als uw kind uitliet gevaar is gered, wordt het eerst tijd, om heternftig van zulke kunstjens aftefchrikken.

Ff a

Sluiten