Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 438 ) §• 8i.

fVelke aanjpooringen gevaarlyk en nuttig zyn.

Indien uw kind veel van lekkers houdt, zal liet belooven en geeven van appels, koek, fuiker; indien het gaarne iets bezit, zal het secven van geld en goed; indien het trotsch'is , zullen mooije kleederen, zeekcrlyk het meest by het zelve doen tot aanfpooringe: maar tevens zullen zulke beloften en belooningen ïterkst werken, om den kinderen geheel aan hunne heerfchende begeerlijkheeden te verflaaven; uw gezag, en genoegen, uwe loftuitingen werken hier beeter: maar het allerbeste is hier ook al weder de natuurlijke voordeden, welke de goede bedrijven volgen, te belooven en te doen genieten ; want zo volgt gij de van God geiielde orde, en uw kind zal op den duur' dezelfde dringreden tot weldoen behouden. Een vast gevolg van weldoen is te vredenheid over ons zeiven, inwendige vrolijkheid, bewustheid van 't genoegen van allen, die ons kennen; deze dingen moeten dan altijd onder uwe aanfpooringen gemeld worden, gelijk ook het vertrouwen van andere menfchen op hun , om hun te be. gunftigen, in dienst te hebben, te bevorderen x van het genoeglijke van dit vertrouwen kunt gij reeds voorfmaaken geeven , door uw kind overeenkomftig het zelve de eere en vrijheid te geeven , dat het u in het een of ander van dienst is, dat gij u gelaat, hetzelve wat meerte vertrouwen , en het zelve te vriendelijker behandelt, en te meer genoegens verfchaft als een gevolg van uwe achting en goedkeuringen

Sluiten