Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 44i )

dusmoetgij, eergijflaat, weloverweegen, of de misdaad wigtig genoeg is, om lang onvergenoegd te kunnen blijven: niets isfchadelijker dan geduurig een flag of drie te geeven, dit maakt uw kind hardnekkig, en zo liegt zoudt gij ook handelen, als gij, naa het flaan, de traa. nen van uw kind wilriet bedaaren, door eenig gefchenk of geftreel • voor de gezondheid van uw kind is het veiliger met een enen roede, dan met de hand, te flaan, 't welk eene naadeelige dreuning door het lighaam van uw kind veroorzaaken kan, en doorgaands minder indruk op den geest maakt.

VYFDE HOOFDSTUK.

Over het leeren der kinderen, en over het in* Jcherpen veeier deugden.

s. 83.

Vraagen der kinderen.

J~Jet is een aangebooren drift derkinderen,( dat ze weetgierig zijn; hier door doen ze duizend vraagen, en van zulke vraagers is doorgaands het meefte goed te wagten, zij moeten 'er dan nooit om belagchen worden: maarhunne begeerte moet voldaan worden, door eene korte, voldoende, nauwkeurige, en na hunne vatbaarheid gefchikter uitlegginge van de ganticbe zaak, waar nazi] vraagen; en prijs hunnen lust tot kennis; vraagen zij voord, vaarzo F f 5

Sluiten