Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 443 )

vart andere menfchen te vertellen , kan ook fomtijds uws kinds genoegen merkelijk Hooren en het van zijne rust berooven zonder noodzaak.

S- 85-

Speeknde keren, zo veel uw ftaat toelaat»

Leer uw kind zo veel mogelijk fpeelende ; peinfen kan een kind niet,en dat is zeer ongezond voor het zelve; als men een kind tot leeren dwingen moet, is het zeer te vreezen, dat het nog meer tegenzin daarin krijgen zal, gij moet 'er eerst uw kind in een goeden luim aanbrengen , als aan eenfpelletjen, en gij moet telkens de goede luimen van uw kind waarneemen , (gij begrijpt ik vooronderftel nu, dat gij zelf uw kind leert; moeders zijn toch veeltijds nog al te huis) gij moet u wagten van ongeduldig te worden , als uw kind niet vlijtig genoeg is , ofte weinig, ha uwen zin, vordert; tragt uw kind door een zoet praatjen tot zijn werk te neigen (hoe gij de vadfigheid moet tegen gaan is § 48 gezegd) gedenk altijd, dat leeren veel moeite kost, en dat men het zo gemakkelijk moet maaken , als mogelijk is. Houd uw kind niet te lang bezig met eene zelfde zaak , gykunt het veel laaten leeren, als gij dikwijls op eiken dag verandert, nu het eene. dan het andere , te doen of te leeren geeft; want de verandeiing vermaakt. ~

Sluiten