Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 45o )

klederen kleedde, en bij de inleidinge in de kamer eerst verhaalde, wat zij daar zien zouden; binnen zijnde van hun eene belofte vorderde , om zich van zulke aanleidingen en den genen, die ze geeven, op het zorgvuldigfte te wagten , en van het geen hun hier omtrent mogt voorkomen aan hunne Ouders kennis te geeven.

§• 91.

Bekendmaaken met Confidentie.

Maak uw kind vooral met zijn eigen geweeten bekend, en dit gefchiede niet, door veel tot het zelve te zeggen: vraaguwe Confidentie ; het klappermannetjen van 'binnen zal het u wel zeggen ; befchuldigl u de Confcientie V enz. de kinderen weeten nïttwaiklappermannetjen, Confcientie , geweeten, enz, betekent; maar gij moet hun klaarlijk beduiden , dat, als zij iets kwaads willen doen, daar iets in hun plaats heeft, 't welk hun onaangenaamheid geeft, huneenigen tegenftand veroorzaakt, enz. dat, onder liet kwaad doen zelve, eenig ongenoegen bij hun plaats heeft, waar aan zij gevoelen kunnen, dat hun bedrijf verkeerd is, dat zij niet gerust zijn, als zij eenig kwaad gedaan hebben, dat 'er dan eenige ontevredenheid bij hun plaats heeft, en dat juist het tegendeel bij hun is , als zij iets goeds willen , of doen, of gedaan hebben, en dat dit beide van hun geweeten voordkomt, dat God dit geweeten in hun gelegd heeft, en dat ze dit daarom met allen eer* bied moeten opmerken, en gehoorzaamen, erj fteeds onderzoeken , of ze wel te vreden kunnen zijn, over zich zeiven, dat hun hier aan.

Sluiten