Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4*3 ) §• 93-

Iets aan eigen uitvindingen over laaten.

Ik hebbe altijd zeer nuttig gevonden in het onderwijs der kinderen, dat men hun de beginfelen der zaaken wel zeerklaarbeduidt; maar toch iets voor hunne eigenuitvinding overlaat; zelf iets uittevinden , geeft aan een mensch een bijzonder genoegen, en fcherpt zeer de vermogens van den geest; als uw kind zulk eene uitvinding gemaakt heeft, al is zij ook van gering belang (zij is wel ligt groot na de vermogens van een kind) moet gij 'er uw genoe. gen over laaten blijken, om het kind verder tot werkzaamheid aan te fpooren.

§• 94-

Huishoudelijke , Burgerlijke en Godsdienstige pligten*

Onderwijs uw kind in alle huishoudelijke» burgerlijke en godsdienftige pligten; waren de werken van de Heeren Perponcher , genoem" onderwijs voor kinderen; van Alphen, gedicht jen* voor kinderen; Salnthan zedekunde in vertellingen ; Campe, zielkunde; de ftukjens, genoemd eefchenk voor de jeugd, veelen van mijne Leezers misfchien niet te duur, ik zoude hun dezen aanprijzen: maar nu mijnen toevlugt nemende tot iets, 't welk ook ten dezen aanzien uitmuntend en goed koop is, prijze ik u ten fterkften aan te koopen , en uwe kinderen te laaten gebruiken, den Algemeenen Catechismus voor de Nederlandfche jeugdt gedrukt t Leeu*

Sluiten