Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te bezwaarl'j'cer maakt, als het laater wordt begonnen.

s- 95.

Bidden,

Dwing uw kind nooit tot bidden , dit moet een werk van goivrücht, en dus van lust en genoegen zijn; maar leer uw kind zo veel van God kennen, als u mooglijk is, wanneer het daar voor vatbaar is, en vooral van Gods weldaaden en voorzienigheid, en van onze geduurige afhaiiglijkheid van God, en vraag dan uw kind , of het niet noodig acht dien God te danken en te bidden, en laat het dan eens met zijne eigene woordjens totG jd zeggen, het geen het oordeelt, dat te pas komt, als gij dit bij herhaaling doet, zal uw kind zijn eigen gebed met lust leeren doen, vooral als gij5. 16. wel in acht neemt.

§• 97.

Vit Godsdienftige beginfels leeren weldoen.

Gij moet uw kind vooral uit beginfels van Godsdienst leeren weldoen; laat toch al uw onderwijs hier op uit komen, en dit zal u van zelve terugge houden , van uw kinderen even als Pappegaaiën over den Godsdienst te leeren naklappen , om hen leerftukken in te fcherpen, waar voor de bewijzen nog boven hun begrip gaan , of van fchadelijken invloed op die jaaren zijn kunnen. Het is zeer 011gelujikig, dat in het gewoone onderwijs, leer-

Sluiten