Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(457)

{luk op leerftuk' ingefcherpt, en zo fpaarzaatn de invloed daar van op onze handelingen aangeweezen wordt.

§. 93.

Kerk gaart.

Laat, volgends §. 77. bet kerk gaan aan uw kind nooit als een Itraf, of als iets lastigs, worden voorgefteld , plaag het daar nooit mede, laat het liever een foort van belooning zijn : maar tevens, als een, allen menfchen betamende , pligt voorkomen ; fpreek naa het kerkgaan bij, of met uw kind, als zijne vatbaarheid zulks toelaat; over het gene in de kerk verhandeld is, op dat het allengs leere, aldaar toe te luisteren, en zich zeiven niet te verveelen, daar is voor een mensch, die deugdzaam en Godsdienftig blijven wil, niets noodzaaklijker dan het kerk gaan, om dat dit ons te rug roept van die zorgen, bezigheden en vermaaken der waereld, die ons anderszins den Godsdienst zouden kunnen doen vergeeten.

§• 99»

Zingen.

Laat uw kind, als 't mogelijk is, Zingen leeren , dit kan aan het zelve gelegenheid geeven , omvervolgends zijn hart en ftem in de vergaderingen derChristenen, met de daar loovende jneenigte , in de verheerlijking Gods te vereenigen: dit verfchaft dikwijls eene aangenaame uitfpanning , en kan kwaade en droefgeeltige Gg5

Sluiten