Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 459 )

hun beroep, van de zorg voor hunne kinderen en huishoudïnge, te beiteeden aan de oefeninge var; hun eigen verftand en vermeerdering hunner kundigheeden, dus zullen zij te beter bekwaam ziin, om hunne kinderen wel te onderwijzen en daar toe ook meer lust gevoelen.

§. 102.

Huis-Godsdienst.

Voords zullen zij uit §. 16. wel begrijpen, dat zij vooral hunnen huis Godsdienst, gelijk ook het kerk gaan , niet moeten verzuimen ; zij moeten dagelijks, 's morgens en 's avonds , met het huisgezin bidden, en ten minften eenmaal 's daags onder behoorlijken aandacht van alle aanweezenden, eenig bij hun verftaanbaar gedeelte der H. Schrift , of van eenig ander ftigtelijk boek voorleezen, en daar over, na vermogen, met hun huisgezin fpreeken, om zo den Godsdienst invloed te doen verkrijgen op, en leevendig te houden bij hunne kinderen.

§. 103.

Voor hun bidden.

Vooral laat niet naa veel voor uwe kinderen te bidden, dat God u toch de noodige wijsheid geeve , om hen wel te leiden en te'leeren, en dat hij door zijne genade uwe pogingen nuttig maake, ter bevordering van deugd en Godzaligheid in uw kind, en van zijne eere, en van het heil der menfchelijke Maatfchappije, en hij heeft u toegezegd, dat hij een belooner is der

Sluiten