Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 479 )

voornemen des hanen. Cedenkt fteeds aan !, mijne liefde, aan mijne vermaaningen, en , daar ik dit met grond van u verwagten durve , fterve ik wel gemoed in de biddende hoope , dat wij eikanderen eerlang in heerlijkheid ?! zullen wederzien, en dan gezamenlijk God looven.om dat ik uw Vader of Moeder, en gij mijne kinderen worden mogt. Met welk een fchrik, vreeze en zorg zult gij in tegendeel van hun fcheiden, wanneer li' door u verwaarloosd,hunne voeten gefteld hebben op de wegen des doods, hier door vijanden van God, flaaven van hunne dierlijke driften, pesten der famenleeving naa te laaten, en nu geheel aan zich zeiven te moeten overgeeven , war kan dit anders, dan een fterven veroorzaaken, in de verwagtinge van onze eigene en hunne eeuwige verdoemenisfe ?

Bij der kinderen dood*

Maar dewijl de fchichten van den Dood zo verward door eikanderen vliegen, dat niemand het naaste flagtoffer raaden kan, zal misfchien zulk een Vader of Moeder zijn kind hem zien voorgaan naar de eeuwigheid ; wordt dit het geval, en is het kind Godzalig opgevoed, welk eene blijdfchap zal het u dan geeven, dat gij uw kind bij tijds op den regten weg geleid hebt, om nu de gelukzaligheid te kunnen ingaan en den Engelen aanvanghjk gelijkvormig gemaakt, in hun gezelfchap de eeuwigheid te kunnen doorbrengen; welk eene ftigting zal u de overdenking van hun gedrag en woorden verichaffen kunnen. Gij zult de eere hebben , dat gij Vader of Moeder van eenen verheerlijk-

Sluiten