Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5 )

fcoo door gezamentlijke krachten en vermogens dé meeste veiligheid , gemak en genoegen voor elk in 't bijzonder te wege te brengen.

Waarom wij elkanders geluk zoeken moeten, en de oorfprong der plichten daaruit.

Hoe beter het nu alle menfchen in 't gemeen gaat, hoe beter zij dit einde ook voor eikanderen bereiken kuunen; want die ziek, zwak , moedeloos, verdrietig is, kan zoo veel goed aan andereu niet doen, dan wanneer hij beter gefield ware. Gij begrijpt derhalven , dat elk mensen zoo veel in hem is, zorgen moet, dat het anderen welgaa, en dat hij ook met zijne krachten en vermogens de grootfte veiligheid , gemak en genoegens aan anderen moet bezorgen, wil hij die over en weder ook voor zich van hun verwachten : Maar het geen iemand doen moet, noemt men zijnen plicht; dus moeten 'er plichten zijn, welke het cenc Volk aan 'c andere verfchuldigd is; doch voor de nakoming van deeze moeten zij, die hec gantfche Volk verbeelden, dat is de Overheden, in de eerfle plaats zorgen, daar moeten ook olichten zijn, welke bijzondere Burgerfchappen, tot een zelfde volk bshoorende, zo als het AmfterdamschBurgerfchap bij voorbeeld, en hecHaarlemsch, tot eikanderen hebben, en deezen moeten weder in'tgemeen bezorgd worden door de Regeeringen dier Burgerfchappen; daar moeten plichten zijn, die elk bijzonder mensch aan zijne huisgenooten, kinders , medeburgers, landgenooten en vreemden verfchuldigd is te volbrengen , op dat het groote einde van A3

Sluiten