Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 27 )

moet u hier iets verhaalen van een beste burgeres, fchoon zij niet meer dan eene dienstmaagd was, die voor andere dienstboden tot een goed voorbeeld moet dienen; en daarom ook in de hiflorie van ons Vaderland met naam en toenaam ftaat aangeteekend. Zij was Elsje van Hodwf.n[Ng. Haar Heer was onwettig tot eene eeuwige gevangenis op Locveftein , veroordeeld; werdt daar in een kist geflooten door zijne Huisvrouw, (§. Q.) om hem, als of 'er boeken in waren, zoo weg te voeren en op vrije voeten te ftellen, die kist werdt geftelei onder de zorg van de gemelde dienstmaagd; zij, om den ongelukkigen te redden, gebruikte alle de fnedigheid van haaren geest (waar mede zij rijkelijk begaafd was) om te zorgen, dat niemand argwaan opvatte, als of 'er een mensen in de kist zat, en tevens dat men de kist niet omkeerde of ruuw met dezelve te werk ging; of op dezelve ging zitten of trommelen, (gelijk een Officier in 't overvaaren begon te doen;) of dat niemand den togt door het fleutelgat, ter ademhaling , belette; of dat men te zwakke plank nam, om *er de kist over te fchuiven van 't fchip aan den wal, 't welk zij alles voortreffelijk uitvoerde, meest onder voorgeeven, dat 'er brekende waar in de kist was; en zij is daar na zoo gezegend, dat zij met eenen even getrouwen knecht van haaren > Heer ge- » huuwd zijnde, naderhand eene zeer fatzoenlijke jufvrouw werdt, nu zoude men haar, naar haar rang, Mevrouw genoemd hebben.

Sluiten