Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 8o )

Wie is de braave man in het gemeen burgerlijk leven?

Hij, die in de bijzondere betrekkingen, waar m hij ftaat, getrouw is aan zijne waare verplichting, In tleeze korte befchrijving, is het karadter eenes braaven mans in het gemeen burgerlijk leven, opgeflooten.

Wat behoort cu zulk een braaf man te betrachten ?

Voor eerst: Een braaf man tracht zijne, plichten te kennen.

Ten tweeden : Een braaf man handelt oprecht.

Ten derden : Een braaf man is een man van eer.

Ten vierden: Een braaf man is getrouw aan zijne beloften.

Ten vijfden: Een braaf man tracht het geluk van zijn medemensen te bevorderen. Zijne braafheid is werkzaam, ze is algemeen, ze is onbaatzuchtig.

Laat ons ieder deezer ftukken afzonderlijk befchouwen.

Een braaf man tracht zijne plichten te kennen.

Hoe noodzaakelijk dit vereischte tot eenen braaven man behoore, kan ik niet beter dan met de eigen woo:den van den onfterfeüjken Gelleet, onder het oog miiner leezeren brengen. Dit is ziine taal: ,, Tot een dui„ delijk en gegrond begrip van onze plichten,

behooren zoo wel zuivere denkbeelden als

Sluiten