Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 82 )

er oo t geoefend worden door louter toeval of bedreeven zijn door onverlichte of biige! loovige volken, het is onbetwistbaar zefer dat tot de rechte beoefening der braafheid'

wordt. Om ons hier van te overtuigen be. hoeven W1J Hechts te overweegen : dat alle daaden die braaf fchijnen, niet braaf znn• da? erin de betrachting deezer edele deugd? zom tnds bijoogmerken plaats grijpen, die opeen? al haaren glans verdoovenVJac het gevoel de? rnenfchhjkheid ,. dat op zich zeiven goed is niet zelden alleen, 'er de aanfpooring S- en dus als een fchielijk opwellende drift ooieen flags yerdwynt En men ftelle da • egen de wijduitgeftrektheid deezer deugd: de edele bronnen, waar uit zij behoort voord te loéjen,de veelvuldige beletfelen, die haare b-oefe mng belemmeren: en de roerfels en beweeSngen onzer z,ele, en men zal wel ras ovmfi worden: dat gelijk deeze voortreffelijked55 nooit genoeg kan betracht, zij ookTooit ! noeg kan gekend worden. g v?%?Jti"ckeTï hV] v°orbee!d, in dat gedeelte den grenst, draagen den algemeenen naam aar, de inboorelingen dier ftreeken gegeven te weeren, dien van wilden. Deeze Wilden nogtans ftceken uit door onbedorvenheid v5 zeden: dieverij en ontrouw zij?bij hun ge" heel onbekend: alle verbinteni ferwelke %

«^5flk.eeD verneven getuigenis, en dat van Wilden' maar, zouden deSbedrijven deeze"

Sluiten