Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( H8 )

£m braaf man tracht het geluk van zijnen «iedemer,:ch te bevorderen, Lr zijne braaf beid algemeen te doen zijn.

■ Wanneer wij den naam van een braaf man m het burgeVhjfc leven, wenfehen waS »e zijn, moet onze braafheid armeen Sr? Da„ hebben wij geene vrijheid! ÏTjeSS

K n'CC' °"dfu^nd te handelen. Hoe ede? hoe voortreffehjlc, hoe Goddelijk zijn deïwé'

fnsferln zi?nnFaan *?■CCU Wig WfS P/ }n /IJn EVaf,?el,um' en die van Apostel brief aan den Romeinen > (S

1- ,* om onze naasren te benadeeien, bij ons laaten heerfchen; want roef fPdachten zondigen wij zo welis met m «e woorden en daaden hoe veêl te rrnndïr" t an mogen wij met de daad iets verriden ^«fchade onzes naasten zoude'kuS

hraafheW L\- , ' dlcn W'J» door onze

b™ a de k ImLWa^,d moge" ^ald heb! Dtn, ai üe kalmte, die wij in ons seweerer, bef peuren na >t verrichten van Ke dal fcrS? ftt? w^e"oomen wannee

3 i,J wTtSTe^ tedvens ondeu^d

m ocztn gcheelen levenswandel, trachten vol-

Sluiten