Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 N H O U D.

I. Inleiding.

1. Schets van de nuttigheid van den Handwerksman.

2. De bedoeling der Maatfehappij, 'in de voorgefielde vraage.

II. Be andwoordingder vraag

ze l v e.

Ho of dit. i, Waar in getoond wordt, welke « pligten van getrouwheid Handwerk-lieden in hunnen Arbeid jegens God hebben waarteneemén; afgeleidvooreerst, uit hetbejluur der Goddelijke Voorzienigheid, en ten anderen uit den pligt der Handwerkslieden, om de goedkeuring des Hoogfien op hunnen arbeid tot zich te trekken.

Hoofd, a, Handelende over de pligten van getrouwheid, die Handwerks ■ lieden, in hunnen arbeid, jegens hunne medemenfehen hebben waar tcneemen, eerst als bevelgecvende,en vervolgens als bevel ontvangende.

A 4 Hoofdft.

Sluiten