Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 45 )

welgevallen. Gelijk 't een uitmuntend voorrecht is, Hem te mogen aanbidden, zo is'tooit geen minder voorrecht, op Hem te mogen vertrouwen. Wat zijtr aardlche vorflen ? hoe welwillend ook, zij zijn nogtans menigwerf onvermogend, om ons te kunnen ,of te grillig, om ons te willen helpen: maar bij God is altijd hulp, Hij (telt zijne vertrouwelingen in hunne verwagting nimmer te leur. Wie heeft ooit vergeefs op Hem betrouwd ? Werdt joseph, fchoon als een flaaf verkogt en in de gevangenis geworpen, wel van Hem vergeten? In den nood wordt het vertrouwen recht beproefd. Zo lang wij in voorfpoed leeven, zijn wij onkundig aangaande de gegrondheid van ons vertrouwen. Door het vuur wordt het goud beproefd, en door tegenheden leeren wij best ons zeiven kennen. Wulpfche Dienstboden leeren nimmer de waardij van goede diensten beter kennen , dan bij ongenadige Heerenen Vrouwen. Wanneer zij dan buiten de geuieenfchap van God en Christus leeven, ftaan zij voor alle onheilen bloot; maar, hebben zij grond om op God te vertrouwen, Hem hunne nooden aan te beveelen, zich aan zijne beftuuring over te geeven , dan wordt alles ligt en helder; als liefhebbers van Hem en zijnen dienst, moeten alle dingen, ook de rampen, de wederwaardigheden van dit leven, hun ten besten dienen.

4. Huisknegten en Dienstmaagden zijn verpligt, om welbehagelijk voor God te wandelen, en hoe langs hoe meer toe te neemen in deugd en heiligheid. Hunne verheerlijking en dankzeggingen aan God, hunne gebeden en fmeek.ingen tot hem opgezonden, kunnen lippenwerk,

waar

Sluiten