Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERHANDELING

over de

LANDËIGENE GOEDE en K WA A D E

Z M JD JE 2T

DER

WEDERLANDEREN,

UlTGEGEEVEN DOOR DE

MA A T S C H A P P IJ:

TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN.

Te A M STE LD AM, bij HARMANUS KEIJZER, A. FÜKKE, simonsz.

en

C ORNE LIS de VRIES Boekverkoopers. MDCCXCI.

Sluiten