Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C si6)

eenigst werk, waar op wij nog eenigen ftk» ku„„en maaken, ,s de beroemde Romeinfche Historie - fchnjver tacitus, wiens befchrijving: van 't character eude zeden der oude Batten bij de meesten erkend voor onze eerite vóórouderen, mij zal dienen om den grondilag dezer verhandeling te leggen

tacitus roemt 't character en de zeden der Batten, en fpreekt van hun, als van een volk, bij het welk aangebooren hst tot vrijheid heerschtc; waar aan dapperheid, oordeel en natuurlijk yerftand, niet Konden ontzegd worden \ gastvrijheid omtrend alle menfchen, kuischheid en vergenoeging met ééne vrouw deugden die toen ter tijd bij de Romeinen niet méér beoefend werden, waren hunne eenvouwige zeden. Over/pel en woeker waren hun geheel onbekend: daar tegen vermeldt hij hunne kwaade zeden te dier tijd te beflaan in beminnaars te zijn van ftempsucht, /laapl tut-ea leedtghetd; en, buiten oorlog, met hunne nabuuren zijnde , liefhebbers van de fagt en alle woeste vermaaken.

Eenigen tijd na die befchrijving van tacitus, bevinden wij, dat de zeden meer befchaafd zijn geworden , door den omgan? met de Romewen: 't volk verkreeg meer fust voor werkzaamheid, verbeterde zijn fchecpsbouw, vtsfehertjen en zeevaart. Zij hadden mede door de Romeinen het leggen van dijken geleerd, om hun land 's winters voor t overvloeien van 't zee-en rivier-water te beveiligen; hier door verbeterden zij hunnen fandsèouw^ verkregen eenigen handel, kennisfe van geld, en gelijk het lot is der meerder be.

fchaaf-

Sluiten