Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 223 j

één voorbeeld uit de historie bewijst zulks 2euoeg: ' °

, Toen de fpaanfche afgezanten, ter fluiiine , van het twaalfjaarig beftand, naar 's Hagf , reisden, zagen ze onderweg een gering vaar, tuig, waar int eenige mannen aan wal ftap, ten, die hunnen maaltijd deeden met brood , kaas en een dronk biers, waarfchiiulijk wal , ren eenige eerbewijzingen, die men aan hen , deedt , oorzaak dat de fpaanfche gezanten , vroegen, welke lieden dit waren? men ant> woordde hen: „afgevaardigden des volks, „ 0$e naar sllage gaan, om in de vergadering, „der fiaaten zitting te neemen": met verwon, derde oogen Haarden de afgezanten op de, ze volksvaderen, en een van hen berste uit • , tegen zulk een volk kan onze Koning zeen , oorlog voeren! ° ö

Mededeelzaamheid aan armen en behoefteen was altijd en is nog, eene der grootfte zeie-

lijke deugden dezes volks. deze deu°-d

bezitten de harten van grooten en kleinen • getuigen daar van zijn de menigvuldige inrichtingen in deze landen, alwaar de behoeftige gelpiist en gekleed wordt. Ik behoeve immers hier van geene voorbeelden bij te brengen het zal genoeg zijn, dat ik de woorden van een Engelfchen fchrijver, over dit onderwerp bezige: Hunne liefdaadigheid f>n onze , Natie fpreekende) is van zulk een voorzor, genden aart, dat, door het te keer zaan der , invoering van gebrek en ellende in hun land, , bh]kt, dat zij zo verre verheven is, boven ds , menschlievendheid die iemand van armoede , bevrijdt,ah de bekwaamheid, die onheilen voor.

komt

Sluiten