Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 233 )

een vrije Brit gebocren is: maar bij ons, ó Nederlanders ! hebben veelen een kwalijk begrip van onze wetten, van onze voorrechten, van ons gemeenebest, en kennen niet eens de verpli£tingen aan onze medeburgers, noch aan ons Vaderland.

Liefhebbers van de jagt en alle woeste vermaaken, noemt tacitus de eerste bewooneren dezer Landen; wat het eer¬

fte betreft, de jagt namelijk, 'er waren, in die onbefchaafde tijden, geen gefchikter noch mannelijker tijdverdrijven voor dit volk, dan de jagt; 't is waar, de jagt is een wreed vermaak , doch zij verfchafte aan hen gedeeltelijk hun onderhoud, zo als ook nog heden ten dage veele wilde volken, voor 't grootst gedeelte, door dezelve moeten leeven,en, ten anderen, zij Iterkte hunne kloekmoedigheid, deedt hen ongevoelig worden voor den naadeeligen invloed van 't ilegte weder, en maakte hen gemeenzaam met het oorlogsbedrijf : maar thands is bij ons gemeen die groote jagtlust verdoofd, door ftrenge placaaten is alle jagt, op ftraffe van boete en gevangenis , verbooden, alleen is aan de grooten vrijgelaaten dit vermaak te oefenen; doch de zucht daar toe is bij 't gemeen nog zo fterk gebleeven, dat veelen van hen met fchuitjens, en van geweer voorzien, uitgaan om vogelen te fchieten , of met de angelroede geheele dagen te visfchen, en alzo hun tijd, in nietsbetekenende werkzaamheid, lui door te brengen, en hunnen arbeid en kostwinning te verzuimen.

Ik heb hier boven gezegd , dat de jagt een v/reed vermaak is, en dit is zeeker; want een Q 4 drift

Sluiten