Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 251 )

van beste onderwijzers wat kleiner, dit gebrek zoude zeer ligtelijk te verhelpen zijn : die zelfde goede beproefde onderwijzers, konden immers fpoedig weder in hunne ondermeesters, goede en bekwaame onderwijzers aankweeken? ten anderen zijn 'er ook nog genoeg kundige Mannen in ons Land , die voor eene behoorlijke belooning, genegen en ook in ftaat zullen zijn , om een groot getal van gefehikte jonge lieden kundig te maaken en tot bekwaame Schoolmeesters, die met alle de noodige.vereischten voorzien zouden weezen , op te leiden.

Maar dan zal men ligt weder vraagen: , Waar , zal men de kosten vinden , tot zulk eene , gewigtige onderneeming' ? Dit ftem ik toe, is weinet bezwaarlijks! deel, dat bij dit plan

in aanmerking komt. Laaten wij zien

of het mogelijk is , ook deze zwarigheid te overwinnen.

Ik heb reeds hier boven gezegd, dat, zonder last en invloed van de Staaten , dat is de eerste en hoogste overheid onzer Landen, men niet wel kan beginnen te werken ter verbetering van het onderwijs: laat ons nu eens onderftellen , dat de overheid heure toeftemming hier toe gave en door heure bevelen medewerkte. Zal men dan niet (met reden) mogen verwachten , dat de Befchermers en Handhavers van Godsdienst en goede orde, ook genegen zullen weezen om eenige weinige penningen af te zonderen , ter belooning van zulke mannen , die , door 't aankweeken van goede onderwijzers , het Heil der geheele Natie en bijzonder van den gemeenen Burger , zouden bevorderen ?

R 5 Bo'

Sluiten