Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C «54 )

goede- of ftraffer van onze kwaade daaden • de Helper en OnderhW van alle goeTmcS

aITo d!ï hem- °m bij'ftand aanroepen, en". Als op deze wijze de gewoone Schooleebeden Mgengt wierden, komt het mij voor, JJ22 't menigvuld.ge herhaalen, derielve, Skeïï drukfelen in de harten der kinderen zouden e weeg gebragt worden, die hen liefde e„ cl! ting voor het opperwezen en affchrik van 't

kwaade kunnen inboezemen: . uit de

Pfalmen, kan men alleen zulke verkiezen en ge! bruiken om te zingen, welke aanfpooring tot goede zedelijke daaden bevatten, of n en ka, liedeêntf S^1;2 ^Z™' (bif voorbeeld d

7i« tweeden moesten de kinderen op de Scnoolen ,„ zekere klasfen gefchikt en ver-

frMkr °rdf; alS' d,e eerste klas,'e moest gefchikt worden voor 't fpellen en leezen : de tweede, voor 't Leezen en Schrijven! en de derde, voor 'r leezen, fchrijven en rekenen • hier zoude men kunnen bijvoegen voor een vierde klasfe meer gefchikt Voor kinderen van den midden Burgerftand , 't onderwijs in het Winkeliers Koopman, — en Itlliaansch Boekhouden :_ het fpreekt van zeiven, dat de tusfchentijd b,j deze leerwijze, moest gefchikt worden tot onderwijs in den Godsdienst.

Jn de derde plaats, zullen de boeken, die tot het onderwijs gebezigd worden, veranderd en verheterd moeten worden ; dit is zeer ee uiaklijk te doen , bij voorbeeld : men laat thands den kinderen leezen , 7 geflachte Adams, de Historie Davids , de fpreuken Salomons en ioortgelijken , waarvan de jeugd weinig of

geen

Sluiten