Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( aS5)

zij zal het ook voor mijne keurige rechtefS, en voor u zijn. Al hadt deze fchrijfwijze geen aiider voorrecht, dan dat zij dè meest onderhoudende is , zoude zij gene andere verdediging behoeven.

Nu kunnen wij tot de befchouwing der hoofdzaak overgaan. Dezelve is, om u te beweegen, om leden van de Maatfehappij, tot nut van algemeen te worden ; om dit in een gefchikte orde, na de opgave der Maatfehappij , en zo veel mogelijk overredende, te doen, zullen wij de volgende zaaken overweegen, waar toe ik mijne Heeren! uwe toegeeflijke aandagt, ernftig verzoeke.

Ik zal u eerst een korte fchets geeven, van het doel der Maatfehappij; dari de redenen onderzoeken waarom gij misfchien weigert Leden derzelve te worden, en dezelve tragten weg te neemen ; vervolgends u het nut voor/lellen , van uw Lidmaatwording, zo voor de Maatfehappij, als voor u zeiven, en eindelijk , ten befluitc, beweeggronden ontleenen , uit het verhandelde , om il aantemoedigen, ter deelneeming in de Maatfehappij, en om met dezelve ter bevordering van haare heilzaame oog* merken mede te werken. . .,,

Deze vier bijzonderheeden, zullen de vier onderfcheiden Hoofdrukken dezer Verhandeling uitmaaken.

T 3 EER-

Sluiten