Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 275 )

TWEEDE BRIEF. WAARDE ONDERWIJZERS!

jNaadat iku een korte, doch voldoende, fchets van het doel der Maatfehappij gegeeven heb , zullen wij nu , in ons

TWEEDE HOOFDSTUK,

Onderzoeken , welke redenen de fchoolhouders kunnen bijbrengen, waarom zij geene leden van de Maatfehappij worden ,en bewijzen dat dezelve ongenoegzaam zijn.

Ik vertrouw, Mijne Heeren! dat gij vatbaar voor de waarheid en voor overtuiging zijt. Had ik gegronde vrees voor uwe onverzettelijkheid, en dat gij nimmer van uwe eens aangenomen begrippen waart aftebrengen , dan ware 't beter mijnen arbeid te ftaaken. Dan, ik vertrouwe van u iets beters. En mag ik dan vraagen , welke zijn de redenen waarom zo veelen uwer nog geene Leden van onze Maatfehappij geworden zijn?

Indien ik deze vraag aan ieder uwer in 't bijzonder deede, zoude ieder uwer mij een bijzondere reden kunnen geeven. Mij dunkt, alle deze redenen , kunnen onder de volgende faam getrokken worden:

i. Onkunde van het waare doel der Maatfehappij.

a. Verkleefdheid aan het oude en gewoone

werk

Sluiten