Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(**9 )

DERDE BRIEF.

WAARDE ONDERWIJZERS!

D at Schoolhouders leden onzer Maatfehappij worden, is van een tweevouwig nut. Dit hebben wij gezegd was ons

DERDE HOOFDSTUK. Ik heb u, mijne Heeren! eerst een korte fchets gegeeven, van het doel der Maatfehappij, en toen de redenen onderzogt, waarom gij weigert, Leden derzelve te worden , en dezelve als ongenoegzaam gekeurd. Indien ik mij niet te veel vlijë , heb ik u tot andere denkbeelden gebragt. Nu wenscht gij zelve, zo ik vertrouwe, haaren verderen bloei, en om deze zucht in u te meer aan te wakkeren, zal ik u toonen, dat uw Lidmaatfchap voor haar nuttig is.

Mannen van uwe orde kunnen zuilen der Maatfehappij worden. Wanneer het zaad der ondeugd, in de hartender aankomende jeugd , zijne wortelen heeft gefchoten, hoe moeilijk wordt dan deszelfs uitroeijing. Niets kleeft ons meer aau dan de zonde. Wat al aanfpooringen en beftuuringen worden 'er vereischt om den bolfter der kennis te ontwikkelen, en het verftand te openen! Gij, Schoolhouders ! behoort vormers van der kinderen hart, geleiders van hunnen wil, kweekers van hunne deugd, grondleggers van hun toekomend aeluk te weezen. Zij hebben van hunne

Sluiten