Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ren? Bedenkt flegts het edelaartig doel der Maatfehappij, dat het uw belang en eer behoort te zijn, om de uitbreiding van den waaren Christelijken Godsdienst op alle mogelijke wijzen te helpen bevorderen, en dat dit, en door uwe deelneeming, en door haare werken, met vrucht onder den gemeenen man te brengen, gefchiedt, en gij acht dunkt mij alles, wat ik hier meer zoude kunnen bijvoegen , overtollig.

6. Liefde tot bevordering vaneens anderi wezenlijk heil is de laatfle drangreden, die ik u voor/lel, om u tot bevordering vanhet heilzaame oogmerk der Maatfehappij aan te moedigen. Door wezenlijk heil, verfta ik de rust des Gewetens, den vrede met God , en de hoop op eene zalige onfterffelijkheid. Dit wezenlijk heil, wordt , wel is waar, door alle middelen der genade verwekt of bevestigd; maar de Maatfehappij' legt 'er zig bijzonder op toe , om dit in deze diepvervallene eeuw, aan het verftand van den gemeenen man te brengen. Wanneer gij hem met opmerkzaamheid befchouwt, zult gij hem onkundig van zijn waar belang , en vreesachtig voor den dood, vinden. En gij, Mijne Heere»! kunt een werktuig in de hand van den Almaatigen zijn, om het wezenlijk heil van anderen, uwe mede Christenen , te bevorderen, hen te doen vraagen : waar toe leef ik op deze waereld? wat is mi ne beftemming? ik ben voor de eeuwigheid gefcliapen, maar leef ik voor de Eeuwigheid? de tijd van mijn affcheid is onzeeker, wanneer? maar kan ik hem zonder verfchrikking, afwagten? eindelijk ben ik rijp

voor

Sluiten